VXUT tuyển dụng | vxut.edu.vn
Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng các vị trí sau...

Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng các vị trí sau...

Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng các vị trí sau...

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2018 một số vị trí.

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng nhân sự một số vị trí sau:

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo tuyển dụng tháng 01/2018. Số lượng cần tuyển: 6 người. Nơi làm việc: thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Trang 123»|