Lịch thi Kết thúc học phần Tiếng Nhật cơ bản 3 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Ngày đăng 09-04-2019 10:26 119

Thân gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần Tiếng Nhật cơ bản 3.

Chi tiết các bạn xem tại: Lịch thi kết thúc học phần.

Sinh viên theo dõi lịch thi để tham gia thi đầy đủ, đúng lịch.

                                                                                                 PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây