Thời khóa biểu học kỳ II - năm học 2018 - 2019 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 19-03-2019 15:49 1084

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Thời điểm áp dụng: 25/3/2019

Chi tiết các bạn xem tại: Thời khóa biểu chính quy.

                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây