Thời khóa biểu học kỳ II - năm học 2018 - 2019 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Ngày đăng 10-01-2019 15:34 603

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ II năm học 2018 - 2019.

Thời điểm áp dụng: 14/01/2019

Chi tiết các bạn xem tại: Thời khóa biểu chính quy.

                                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây