Lịch thi Kết thúc học phần Tiếng Nhật cơ bản 1 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 10-12-2018 11:34 263

Thân gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần Tiếng Nhật cơ bản 1.

Chi tiết các bạn xem tại: Lịch thi kết thúc học phần.

Sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi tại địa chỉ này để tham gia thi đầy đủ, đúng lịch.

                                                                                                 PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây