Thời khóa biểu học kỳ 1 - năm học 2018 - 2019 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 29-08-2018 13:59 900

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019.

Thời điểm áp dụng: 04/9/2018

Chi tiết các bạn xem tại: Thời khóa biểu chính quy.


Tin gần đây