Lịch thi KTHP Học kỳ 1 - năm học 2017-2018 (bổ sung) | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 01-02-2018 16:06 744

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần bổ sung - học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Chi tiết các bạn xem tại: Lịch thi kết thúc học phần.

Sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi tại địa chỉ này để tham gia thi đầy đủ, đúng lịch.

                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây