Lịch thi Kết thúc học phần Tiếng Nhật sơ cấp 2 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 15-01-2018 10:17 763

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo Lịch thi kết thúc học phần Tiếng Nhật sơ cấp 2.

Chi tiết các bạn xem tại: Lịch thi kết thúc học phần.

Sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi tại địa chỉ này để tham gia thi đầy đủ, đúng lịch.

                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây