Thời khóa biểu chính quy HK1 năm học 2017-2018 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 16-06-2017 15:42 2895

Thân gửi các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu chính quy, học kỳ 1 năm học 2017 - 2018.

Thời điểm áp dụng:

Khóa 6, 9: từ ngày 04 tháng 9 năm 2017.

Khóa 7, 8: từ ngày 06 tháng 9 năm 2017.

Chi tiết các bạn xem tại: Thời khóa biểu chính quy


Tin gần đây