Lịch thi KTHP chính quy (bổ sung), HK2 năm học 2016-2017 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân