Đào tạo | vxut.edu.vn
Thông tin mới nhất từ Ban Chương trình chuẩn Nhật Bản – Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, sinh viên ngành Công nghệ sinh học đã đỗ tư cách lưu trú đi Nhật và dự kiến đến giữa tháng 3 này, Đoàn sẽ bay sang Nhật Bản để thực hiện đợt thực tập chuyên ngành của mình.


Trang 123»|