Lịch thi chính quy liên thông tháng 08/2018 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 31-07-2018 10:11 620

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần cho các lớp chính quy liên thông tháng 06/2018: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi lịch và tham gia dự thi đầy đủ, đúng giờ.

                                                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây