Lịch học, thi chính quy liên thông năm học 2018-2019 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 29-10-2018 9:12 2757

Gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu cho các lớp chính quy liên thông năm học 2018-2019: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu để tham gia học tập đầy đủ.

                                                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây