Lịch thi chính quy liên thông tháng 06/2018 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 07-06-2018 14:57 501

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần cho các lớp chính quy liên thông tháng 06/2018: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi lịch và tham gia dự thi đầy đủ, đúng giờ.


Tin gần đây