Lịch thi chính quy liên thông tháng 04/2018 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 04-04-2018 16:06 746

Gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần cho các lớp chính quy liên thông tháng 04/2018: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi lịch và tham gia dự thi đầy đủ, đúng giờ.

                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây