Lịch học, thi chính quy liên thông | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 26-03-2018 14:55 1437

Gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu cho các lớp chính quy liên thông: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu để tham gia học tập đầy đủ.

                                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây