Lịch thi chính quy liên thông tháng 01/2018 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 18-01-2018 1:03 875

Gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần cho các lớp chính quy liên thông tháng 01/2018: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi lịch và tham gia dự thi đầy đủ, đúng giờ.

                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây