Lịch học, thi chính quy liên thông tháng 12/2017 - 02/2018 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân
Tin mới hơn

Ngày đăng 01-12-2017 11:01 1537

Gửi các bạn sinh viên.

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu cho các lớp chính quy liên thông từ tháng 12/2017 - 02/2018: xem chi tiết tại đây

Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu để tham gia học tập đầy đủ.

                                                                                                                              PHÒNG ĐÀO TẠO


Tin gần đây