Giới thiệu | vxut.edu.vn
Bắt đầu từ năm 2016, trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân chính thức triển khai chương trình đạo tạo chuẩn Nhật Bản cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam và Nhật Bản

Trang 12