Giới thiệu | vxut.edu.vn
Tìm kiếm được việc làm sau tốt nghiệp thực sự đã đang và sẽ là nỗi trăn trở không chỉ của sinh viên mới ra trường mà còn là vấn đề chung của tất cả các trường ĐH, CĐ trên cả nước. Trước thực trạng đó, từ năm học 2016 - 2017, trường Đại học Công Nghệ Vạn Xuân đã có bước đột phá mới khi chính thức đưa Chương trình đào tạo đại học chuẩn Nhật Bản vào hệ thống đào tạo của Nhà trường nhằm mục đích đào tạo và cung cấp nhân lực theo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Bắt đầu từ năm 2016, trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân chính thức triển khai chương trình đạo tạo chuẩn Nhật Bản cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam và Nhật Bản

Trang 12