Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | vxut.edu.vn
Sáng nay, ngày 19/04/2019, Lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân và Công ty TNHH Michelle Nhật Bản đã có buổi làm việc về việc triển khai bố trí nhân sự và rà soát lại cơ sở vật chất, sự kiến đầu tháng 5/2019 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động.
Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân đặt tại Thị Xã Cửa Lò – Nghệ An là một trong các trường đầu tiên trên cả nước tiên phong đào tạo chương trình Đại học Chuẩn Nhật Bản. Đây được xem là bước tiến mới trong công tác giáo dục Đại học, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cấp bách của các Doanh nghiệp Nhật Bản ở các giai đoạn tới.
Trong rất nhiều chia sẻ, tôi ấn tượng với cảm xúc từ sinh viên Mỹ Diện – Cô nàng Sinh viên năm 3 – Quản trị du lịch – với ước mơ tưởng chừng viển vông nhưng thực tế chẳng còn xa vời. Mỹ Diện thốt lên: “Tokyo là một thành phố đáng sống! – thời gian 3 tháng là 1 thời gian “giá trị nhất” trong thời sinh viên của em. Và em sẽ quay lại Nhật Bản sau tốt nghiệp.”